FoE Japan
チェルノブイリ法をつくった事故処理作業者 アレクサンドル・ヴェリキンさん再来日!
チェルノブイリから福島へ:「安全に暮らす権利」とは
http://www.foejapan.org/energy/evt/151126.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
チェルノブイリ法の内容や制定の経緯について。前回来日時の講演記録
http://www.foejapan.org/energy/news/120523.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(関連記事)
チェルノブィリ法関係リンク集
http://starsdialog.blog.jp/archives/32826075.html
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
記事のアドレス http://starsdialog.blog.jp/archives/47841187.html